รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
หมู่ 2   ตำบลยางซ้าย  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์แฟกส์ 055615653
Email : khaohoen@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :