การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB