แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.52 MB
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.5 MB
แผนปฏิบัติการประจำปี 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.52 MB
แผนกลยุทธ์ 5 ปี 2566-2570
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.53 MB