หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 431.76 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.1 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 464.6 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.34 KB
Adobe Acrobat Document ประเมินครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.97 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.21 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.39 MB
Adobe Acrobat Document ประเมินครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.18 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การย้าย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.62 MB