ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Adobe Acrobat Document ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.37 KB

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ทาง Google form 
หรือโดยการสแกน qr code