ข่าวประชาสัมพันธ์
????ประชาสัมพันธ์???? แพลตฟอร์มไทยมีงาน และการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายของ สพฐ. ตามรายละเอียดด้านล่างเลยยยยยย #สุดยอด????
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 66
แจ้งปิด-เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
ประกาศ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 65
งานต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 65
จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 65
จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 65
สพม.สุโขทัย นำโดยรอง ผอ.ศิริวรรณ ขวัญมุข มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยางซ้ายพิทยาคม
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 65
เห็ดนางฟ้าโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 65
ตรวจสุขภาพช่องปากจาก รพ.สต.ยางซ้าย
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 65
ชนะเลิศแข่งขันเซปัคตะร้อต้านภัย ยาเสพติดตำบลยางซ้าย ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบกา
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธี
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึ
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ตารางการจัดการเรียนการสอนของคณะครู และนักเรียน โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม เรื่อง มาตรการเตรียมความและปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการแพราระบาดของ
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 63