คณะผู้บริหาร

ดร.กิตติภูมิฐ์ สุขเทศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา