กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณัฐกฤตา มามี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิคม เขาเหิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0817279096
อีเมล์ : khaohoen@gmail.com

สมชาย บุญอินทร์
ครู คศ.2

มาลินี วงศ์ประเสริฐ
ครู คศ.1