กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันเฉลิม นะน่าน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0924196952
อีเมล์ : Mac13192@gmail.com

นางสาวเกตน์สิรี ส้มซ่า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 084 598 0584