ผู้บริหาร

ดร.กิตติภูมิฐ์ สุขเทศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจให้บริการรถรับส่งนักเรียน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ


ถาม ตอบ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 0
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ยางซ้าย เมืองสุโขทัย